Het geluk van de deelnemers! Dat staat bij ons centraal. Het gevoel van kunnen, in plaats van moeten. Juist kansen zien en geen beperkingen! Mogelijke uitdagingen verhelpen door de deelnemer in zijn kracht te zetten en zo toe te werken naar succeservaringen. Proberen de deelnemers het gevoel te geven dat iedereen er mag zijn op diens eigen manier ! Het vergroten van de inclusie in de samenleving door middel van het aanbieden van houtbewerking als instrument om deelnemers uit te dagen op competenties en gedrag.

Wie we zijn? Wij zijn dagbesteding InHout, onderdeel van de Behartigde, een kleinschalige onderneming in Almere. Wij streven ernaar een plek te bieden aan jongeren en (jong) volwassenen, waar zij zich veilig voelen, zich op eigen kracht durven uit te dagen en zich vervolgens op hun eigen manier te ontplooien.

Er is veel wat wij de doelgroep kunnen leren, maar nog veel meer wat zij ons kunnen leren! Dit creëert wederkerigheid. Deze wederkerigheid is voor ons de grondslag om vertrouwen en een veilige basis te creëren.

Een plek waar er naar elkaar geluisterd wordt en waar iedereen elkaar met respect behandelt. Waar het netwerk van de deelnemer passend betrokken wordt bij de zorgcyclus en de dagelijkse gang van zaken. Waarin dus iedereen een stem heeft.

Wij kijken naar het individu en zijn van mening dat iedereen uniek is. Dat maakt dat wij vinden dat iedereen een eigen ‘’gebruiksaanwijzing’’ heeft. Volgens ons is gedrag situatie en  plaatsafhankelijk. Welke factoren hierin een rol spelen vinden wij belangrijk om samen te gaan ontdekken. Hoe iemand thuis of op school is, zo hoeft diegene dus niet perse op de dagbesteding te zijn. Het gedrag is daarbij een belangrijk signaal.

We  zijn van mening dat samenwerken erg belangrijk is. Wanneer een deelnemer niet meer op zijn plek zit bij ons, zullen we actief helpen zoeken naar een mooie nieuwe plek waar de deelnemer zich weer gelukkig voelt. In zo’n situatie zullen we actief op zoek gaan naar het in kaart brengen van overige dagbestedingen in Almere en waar mogelijk een manier vinden van samenwerking met andere dagbestedingen. Alles met het belang van de deelnemer voorop.