InHout werkt met 2 concepten, die van de arbeidsmatige dagbesteding en die van de belevingsgerichte dagbesteding. Dat ziet er als volgt uit:

Arbeidsmatige dagbesteding

Inclusie in de maatschappij staat bij ons hoog in het vaandel. Hoe mooi is het als de deelnemers het gevoel hebben dat zij wat bijdragen aan de maatschappij? Dat gebeurt in de houtwerkplaats.

In de houtwerkplaats wordt gewerkt aan opdrachten en eigen projecten van de deelnemers. Wanneer  een deelnemer een skateboard wilt maken, dan wordt er op een projectmatige manier gewerkt. De cyclus is:  eerst bedenken, vervolgens tekenen, dan uitvoeren en tenslotte evalueren.

Het kan ook zijn dat er opdrachten komen, zoals het maken van vogelhuisjes en soms zelfs een hele vergadertafel.

Voor opdrachten geven de opdrachtgevers een vrijblijvende gift aan de deelnemers. Dit kan geld zijn, maar ook een lekker gerecht, een bon of iets lekkers voor bij de koffie. Het geld wat de deelnemers vrijblijvend krijgen voor hetgeen er is gemaakt, wordt bijgehouden in een apart kasboek onder begeleiding door een deelnemer. Van dit geld wordt er iets leuks voor de deelnemers gepland of gedaan. Dit is in samenspraak onderling te bepalen. Zo hebben de deelnemers het gevoel dat zij werken en dat zij hiervoor ‘’betaald’’ worden.

Hoe lang een deelnemer over een project doet, maakt niet uit. Het belangrijkste vinden we dat iemand het gevoel heeft het zélf te doen en natuurlijk met hulp wanneer dit nodig is. Er staat dus geen tijd voor de projecten die aangeboden worden. Het vermijden van stress bij de deelnemers door tijdsdruk wordt zo voorkomen. Daarnaast wordt er, wanneer de deelnemer dit aankan, samen met andere deelnemers samengewerkt. 

Het meeste hout dat wij bewerken is gerecycled hout dat wij krijgen van onze samenwerkingspartners.

Elk programma wordt op het individu afgestemd. Er is een algemeen programma waarin ieder zelf de regie heeft om een eigen invulling te geven naar wens van de deelnemer en diens kunnen op dat moment.

De groepsgrootte is maximaal 5 deelnemers per dag. Zo garanderen wij intensieve begeleiding op maat.

Belevingsgerichte dagbesteding

In deze groep zijn de deelnemers echte bezige bijtjes. Het programma is opgebouwd met een afwisseling van inspannende en ontspannende activiteiten. Er kan ontspannen worden met een voelbak, een film kijken in de ontspanningsruimte of een lekker muziekje luisteren.

Er worden keuzemomenten aangeboden middels een keuzekaart als hier behoefte aan is.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden zoals; kleien, knutselen, strijkkralen, bouwen, puzzelen en dergelijke. Wanneer de deelnemer voor een activiteit misgrijpt, dan zullen we kijken naar mogelijkheden deze aan te schaffen.

Elke activiteit word aangeboden met een achterliggende didactische gedachte. Puzzelen versterkt het oplossend vermogen, bouwen versterkt het ruimtelijk inzicht enz. En laten we voorop stellen dat plezier maken ook een doel op zich is!

Naast het aanbieden van activiteiten en ontspanningsmomenten, worden ook werkmomenten ingezet. Dit zijn werkmomenten ter bevordering van de zelfredzaamheid zoals; afwassen, stofzuigen en ramen lappen. De zelfzelfstandigheid hierin wordt gestimuleerd. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van een keycord waaraan een picto, foto of geschreven stappenplan hangt.

Ook werken de deelnemers van deze groep beneden in de werkplaats. Dit gebeurt met maximaal 1 andere deelnemer in de directe nabijheid van de begeleider in de houtwerkplaats. Er is de mogelijkheid dit 2 keer per dag te doen. Wanneer een deelnemer dit vaker of minder wil, dan is hier uiteraard de ruimte voor.

De activiteiten worden aangeboden in blokken van een half uur, rekening houdend met de attentiespanne van een deelnemer. Heeft de deelnemer behoefte aan meer of minder tijd,dan wordt dit uiteraard op de behoefte van de deelnemer aangepast.

De groepsgrootte is maximaal 5 deelnemers per dag.